top of page
Ochrana osobních údajů - informační memorandum

  • Algo spol. s r.o. Hradec Králové uchovává následující informace o osobách,
    které zastupují podnikatele, společnosti a organizace, se kterými spolupracujeme:


- Jméno, příjmení, titul, funkce.
- Adresa zaměstnavatele, e-mail, telefonní číslo.
- Obchodní korespondenci

  • Tato data využíváme následujícím způsobem:


-Data jsou primárně užívána k naplnění aktivit, které jsou předmětem obchodních činností firmy.-
-Vedeme účetnictví, kde se mohou objevit informace o Vašich platbách.

  • Jak dlouho Vaše údaje držíme?


- Kontaktní údaje spravujeme po dobu danou oprávněnými obchodními zájmy firmy

- V případě přijetí žádosti o výmaz Vaše osobní údaje skartujeme do 2 pracovních dnů

- Osobní a kontaktní údaje nikomu nepředáváme.

  • Vaše práva


Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu. 

bottom of page