top of page
Altus VARIO - obsah školení

Altus VARIO - základní školení - I. část

​Školení pro úplně začátečníky. Po tomto školení se budete orientovat v programu, pořizovat prvotní doklady
a provádět základní účetní operace včetně sestavení přiznání DPH.
 

 • Základní nastavení a ovládání

 • Pořizování a tisk prvotních dokladů (FP. FV, Pokladna)

 • Přijaté a vydané zálohy - doporučený postup.

 • Úhrady - příkazy k úhradě

 • Bankovní výpisy

 • Účetnictví - zaúčtování dokladů

 • Přiznání k DPH 

 • Aktualizace programu a zálohování dat

 • Práce s Nápovědou

Altus VARIO - základní školení - II. část

​​Školení pro pokročilé začátečníky, navazuje na I. část. 
 

 • Rekapitulace I. části.

 • Další možnosti pořizování prvotních dokladů (šablony, kopírování,..)

 • Přijaté a vydané zálohy - doporučený postup (opakování)

 • Účetnictví - tiskové výstupy

 • Účetnictví - saldokonta

 • InternetBanking

 • Přiznání k DPH a Kontrolní hlášení

 • Tiskové výstupy - možnosti

 • Hledání a filtrování záznamů

Altus VARIO - DPH, Účetnictví a Evidence majetku

 • Pořizování daňových dokladů, druhy zdanitelných plnění

 • Předkontace zdanitelných plnění (konto 343)

 • Zálohy a daňové doklady k přijaté platbě

 • Kontrola daňových dokladů, vytvoření přiznání DPH a KH

 • Účetnictví - tiskové výstupy

 • Evidence majetku - účetní a daňové odpisy.
 • Majetek neodepisovaný (drobný)
 • Inventury majetku

Roční závěrka ve Variu

 • Inventury skladu a majetku

 • Kursové přepočty

 • Pohledávky a závazky

 • Saldokonta

 • Časové rozlišení a dohadné položky

 • Kontrola DPH, koeficient

 • Kontrola deníku

 • Sestavy a statutární výkazy

Altus VARIO - Skladová evidence, nákup a prodej

 • Katalog a produkt

 • Skladová evidence

 • Operace nákupu, příjem zboží na sklad

 • Prodej zboží a služeb, tvorba prodejních cen a slev

 • Zakázky

 • Objednávky

Altus VARIO - Příspěvkové a školské organizace

 • Účetnictví PO - možnosti účtování (účt. rozvrh, střediska, rozpočet)

 • Sestavování účetní závěrky a vytvoření čtvrtletních výkazů - doplněk CSUIS.

Altus VARIO pro pokročilé

​Školení pro pokročilé užvatele, kteří chtějí využívat všechny pokročilé funkce VARIA. 
 

 • Možnosti nastavení Varia

 • Přidání a nastavení nové (účtované) firmy 

 • Nastavení uživatelů a oprávnění ve Variu

 • Vytváření a nastavení dokladových knih (číselné řady)

 • Záznamy do deníku událostí

 • Vytváření úkolů

 • Vytváření vlastních tiskových sestav

 • Používání a nastavení klávesových zkrátek

 • Export dat do MS Office

 • Odesílání dokladů e-mailem

Please reload

skoleni_dph
Kurzy
Anch_kurzy

MS Word a MS Excel (Office Online) - základní ovládání

Naučíme vás základní ovládání obou programů v prostředí Office Online.

E-mailová komunikace

V tomto kurzu vysvětlíme nástroje a pravidla profesionální elektronické komunikace :

 • Naučíme Vás jak efektivně zpracovávat e-maily, evidovat a třídit kontakty, používat filtry, automatické podpisy, apod.

 • Upozorníme na základní pravidla etikety a stylistiky

 • Připomeneme si základní bezpečnostní pravidla používání e-komunikace.

 • Vysvětlíme si základní vlastnosti a rozdíly využívání veřejných e-mailových služeb (seznam.cz, centrum.cz) a poštovních programů (MS Outlook, Windows Live Mail, Mozilla Thunderbird, ...).

Please reload

Ancho-vario-prihl
bottom of page