top of page
Inseminace Win

Systém pro on-line pořízení, evidenci a rozbor dat o inseminacích skotu pro malé i velké firmy.

Vlastnosti :

 • Systém (dále IS) je založen na obousměrném on-line propojení mobilního pořizovacího zařízení (Windows) s centrální databází systému (MS SQL Server).
   

 • Záznamy o inseminacích zadává technik do systému již u chovatele, což umožňuje okamžité provedení všech kontrol v kontextu celé databáze. Inseminační technik tak případné chyby opravuje ve chvíli, kdy má k dispozici kartu zvířete. 

  Toto řešení tak poskytuje maximální komfort - záznamy o provedených 
  inseminacích vstupují do systému bez chyb a jsou připraveny pro další zpracování
  (statistiky, fakturace).

   

 • Pořízené, případně dohlášené inseminace a věty o vyšetření (včetně oprav) jsou odesílány ke zpracování do Centrální evidence.
   

 • Do IS lze pořizovat všechny druhy inseminací - běžné inseminace, inseminace dárkyně i zápis skoku z přirozené plemenitby, a to včetně plných kontrol odpovídajících kontrolám centrální evidence, případně opravných vět.
   

 • Systém umožňuje vybírat inseminace na vyšetření březosti (klasické, RDG, UZ)  a zaznamenávat zjištěnou březost.
   

 • Na základě zjištěné březosti lze provádět rozbory zabřezávání dle čtyř hlavních hledisek: podniku, stáje, býka a ins. technika, a jejich kombinací.
   

 • Zjišťování březosti podle kategorie zvířete KJ, nebo za zadané období podle jednotlivých měsíců. Dále je zjišťován počet inseminací na pořadí inseminace,
  a počet a zabřezávání dle typu dnů (Po - Ne).

   

 • Systém umožňuje variantní způsoby fakturace sperma a úkonů a vyhodnocování spotřeby sperma dle zadaných kategorií.
   

 • Export dat pro chovatele do programu PC SKOT.

Kontakt:

Jméno *

Email *

Předmět

Zpráva

Success! Message received.

Reference:

Jihočeský chovatel a.s. České Budějovice

REPROGEN, a.s. Planá nad Lužnicí

NATURAL spol. s r. o.

Please reload

bottom of page